Voordelen

10 goede redenen om te verwarmen met pellets

Stabiele, lage prijzen.

De prijs van andere energiebronnen (stookolie, gas, elektriciteit) stijgt sneller en is veel volatieler dan de prijs van pellets. De prijs van pellets is onafhankelijk van de olieprijs, wat hem beschermt tegen de schokken van de aandelenmarkten, en omdat het voornamelijk een lokale bron is, is hij niet gekoppeld aan geopolitieke spanningen.

Verwarmingstoestellen die gemakkelijk te gebruiken en autonoom zijn.

Dankzij automatische, gekoppelde systemen kunnen kachels tot 3 dagen werken en boilers tot 1 jaar.

Les chaudières : un bon retour sur investissement.

Grâce au prix stable du granulé et à la durée de vie d’une chaudière (environ 20 ans), il est tout à fait pertinent d’étudier le retour sur investissement de la chaudière à granulé par rapport à une chaudière classique.

Kachels: geruisloze autonomie.

De apparaten die momenteel op de markt zijn, hebben grote technologische vooruitgang geboekt en zijn erg stil. Vraag of je het apparaat kunt horen voordat je het koopt!

Un stockage peu encombrant.

Grâce à leur forte densité énergétique, les pellets prennent peu de place au stockage. L’espace minimum nécessaire pour le stockage est d’environ 1m². Pour les chaudières, les fabricants proposent des solutions clés en main optimisées comme les silos textile. Le granulé peut être stocké jusqu’à 20m de la chaudière.

Groene, lokale en hernieuwbare energie.

Onze lokale pelletfabrikanten halen hun hout uit bossen in de buurt, niet uit afzettingen aan de andere kant van de wereld! Dit is goed voor het milieu (minder transport), maar ook goed voor de lokale economie en werkgelegenheid: er gaat geen geld in de zakken van olieproducerende landen… Bovendien worden onze Europese bossen duurzaam beheerd, wat garandeert dat de houtbron zodanig wordt geëxploiteerd dat de voortdurende vernieuwing ervan gegarandeerd is. Omdat bossen zichzelf vernieuwen, zijn de pellets die eruit komen ook hernieuwbaar!

Koolstofneutraal !

Pellets worden gemaakt van zaagsel van bomen uit duurzaam beheerde bossen. Dit betekent dat bosbeheerders zorgen voor de voortdurende vernieuwing van het bos: gekapte bomen worden vervangen door regeneratie (natuurlijk of plantage). Wanneer deze pellets worden verbrand om te verwarmen, wordt de CO2 die wordt uitgestoten in de atmosfeer gecompenseerd door de CO2 die wordt opgevangen door de groeiende bomen. Voor het maken van pellets is heel weinig fossiele energie nodig: de koolstofvoetafdruk is heel laag omdat houtpellets worden gemaakt van afval van houtzagerijen, die zelf groene energie leveren. De CO2 die vrijkomt bij de verbranding wordt geabsorbeerd en opgeslagen tijdens de groei van de bomen die ervoor in de plaats groeien. We hebben het dus over een gesloten cyclus.

De oplossing voor een betere luchtkwaliteit.

Pelletverwarming onderscheidt zich van de rest door een uitstekende verbrandingskwaliteit dankzij de hoogtechnologische brandstof en de krachtige toestellen. Er bestaan labels, zoals het Flamme Verte label (Frankrijk), dat zeer hoge eisen stelt aan pelletkachels.

Certificering, een garantie voor kwaliteit.

Het gebruik van een gecertificeerde pellet is een garantie voor kwaliteit en prestaties. De meest voorkomende certificeringen op onze markt zijn DINplus en ENplus.

Pellets, overal verkocht !

Pellets zijn overal in België verkrijgbaar. Het netwerk van pelletverdelers is zeer dicht over het hele land.

Verwarmen met pellets is slim…

Voor uw portemonnee :

Concurrerende houtpelletprijzen
Zoals de prijsindex laat zien, zijn houtpellets goedkoper dan olie, gas of elektriciteit en stijgen ze minder snel.

Onafhankelijkheid van de olieprijs
De prijs van pellets is onafhankelijk van de olieprijs, afgeschermd van de ups en downs van 's werelds belangrijkste markten voor fossiele brandstoffen.

Image
Pellets - Economique

Subsidies
Er zijn investeringssubsidies beschikbaar voor huishoudens om hen te helpen een verwarmingssysteem op hernieuwbare energie te installeren.
HIER vind je meer informatie

Een relevante investering
Investeren in een pelletkachel is zinvol en rendabel op middellange en lange termijn: de gemiddelde levensduur van de kachel is minstens 10 jaar en de gemiddelde levensduur van de ketel is minstens 20 jaar. Over deze periode geldt: hoe hoger de olie- of gasprijs, hoe sneller de investering rendeert.

Image
Pellets - Un investissement pertinent

Voor het milieu

Minder CO2
De koolstofvoetafdruk is zeer laag. In vergelijking met andere niet-hernieuwbare energiebronnen stoten pellets zeer weinig broeikasgassen uit. Dankzij duurzaam bosbeheer wordt de CO2 die vrijkomt bij de verbranding geabsorbeerd tijdens de groei van de bomen. Dit staat bekend als een gesloten kringloop.

Minder stof
Zoals deze grafiek toont, stoten pellettoestellen dankzij een droge, homogene brandstof en een sterk geoptimaliseerde verbranding tot 400 keer minder stof uit dan een open haard.

Bijproducten van de houtindustrie nuttig gebruikt
Er worden geen bomen speciaal gekapt om houtpellets te maken. Bijproducten van houtzagerijen en bosbouw worden teruggewonnen en verwerkt tot pellets.

Vergelijkende tabel van CO2-emissies van houtgestookte toestellen

Image
tableau comparatif des émissions de CO2 appareils bois

Voor prestaties

Superieure calorische waarde
De hoge dichtheid en het lage vochtgehalte van houtpellets maken ze tot een zeer energie-efficiënte brandstof.

Gecertificeerde kwaliteit
Gecertificeerde houtpellets voldoen aan zeer strenge specificaties (grondstoffen, fysische en chemische eigenschappen, calorische waarde). Ze zijn geproduceerd volgens een industrieel proces dat gecontroleerd en gevalideerd is door onafhankelijke instanties.

Er zijn 2 certificeringen in België :

Steeds efficiëntere pellettoestellen
Dankzij 20 jaar onderzoek en ontwikkeling garanderen de toestellen een hoog prestatieniveau, met een geoptimaliseerde verbranding en een zeer lage uitstoot van roetdeeltjes.

De keuze voor comfort

Automatische en autonome systemen
Het continue toevoersysteem en het automatische beheer van pelletketels betekent dat ze over het algemeen tot een jaar autonoom zijn en geen laadoperaties nodig hebben (afhankelijk van de grootte van de opslagsilo).

Pelletkachels zijn uitgerust met een timer en kunnen tot 3 dagen werken, afhankelijk van het model en de verwarmingsvereisten.

Een natuurlijke warmtebron
Het gebruik van hout als brandstof geeft je een gevoel van welzijn dankzij een goede warmteverdeling, zowel door straling (de vlam) als door convectie (circulatie van warme lucht).

Een lokale toeleveringsketen kiezen

Gebruik van een lokale bron
Het overgrote deel van de houtvoorraden die producenten gebruiken, bevindt zich op minder dan 150 km van de fabrieken. Omdat ze vaak ook houtzagers zijn, gebruiken ze alleen het deel van de boom dat niet goed gebruikt kan worden om te zagen.

Lokale vaardigheden en banen ontwikkelen
De hout-energiesector is een lokale sector die nieuwe vaardigheden en lokale banen creëert, die moeilijk te verplaatsen zijn omdat ze nauw verbonden zijn met de bron (die lokaal is!).

Waardevolle energieonafhankelijkheid
Het verbruik van lokale energie biedt energieonafhankelijkheid in een gespannen geopolitieke context.

Kortsluiting
Het verbruik van lokale energie helpt om kortsluiting te bevorderen, vooral op het gebied van transport.

Lokale service
Lokale energie verbruiken betekent ook een lokale dienst ontwikkelen en ervan profiteren.

Image
Filière locale