Een hernieuwbare brandstof

Image

Hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen (die vernieuwing en behoud van ecosysteemdiensten garanderen) en waarvan de kap tientallen jaren in beslag neemt, is een hernieuwbare, lokaal beschikbare bron.

Energie is hernieuwbaar als het gebruik ervan niet leidt tot de onherstelbare verdwijning van de bron en als het zich binnen een mensenleven regenereert. Dit is het geval met bossen, die er slechts enkele tientallen jaren over doen om zichzelf te vernieuwen, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals gas, kolen of olie, die er miljoenen jaren over doen om gevormd te worden. Houtenergie omvat ook andere bronnen (bijproducten van houtverwerking, afgedankt hout, etc.) en draagt zo bij aan het principe van de circulaire economie. Duurzaam bosbeheer betekent ook dat deze bron onuitputtelijk is, aangezien de houtvoorraad voortdurend wordt vernieuwd, op voorwaarde dat er een redelijk oogsttempo wordt aangehouden.

Bron : brochure "Questions-réponses bois-énergie", auteurs: Syndicat des énergies renouvelables et France Bois Forêt.