Mijn CO2-neutrale houtpellet

Image

Door het proces van fotosynthese absorberen bomen CO2 uit de lucht en leggen ze de koolstof vast in hun biomassa terwijl ze groeien. Vergeleken met energie uit fossiele brandstoffen heeft houtenergie de capaciteit om zijn biomassavoorraad op een veel redelijkere tijdschaal te reproduceren dan olie of aardgas. Bossen kunnen zich gemiddeld in een paar decennia herstellen, terwijl het duizenden (of zelfs miljoenen) jaren duurt om de voorraad fossiele brandstoffen aan te vullen. Op onze eigen schaal is de koolstofbalans als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen daarom negatief, omdat de CO2 -uitstoot door de exploitatie van fossiele bronnen groter is dan de natuurlijke opname van CO2 in geologisch gesteente.

Bossen hebben een veel kortere regeneratiecyclus en daarom wordt hout beschouwd als een hernieuwbare bron.

Duurzaam bosbeheer moet beantwoorden aan sociale, economische en ecologische doelstellingen. Dit betekent onder meer dat het bosareaal in België moet worden uitgebreid en dat gekapte gebieden moeten worden vernieuwd, zodat koolstof in de atmosfeer kan worden opgeslagen. Bossen vormen een voorraad biomassa en dus een belangrijke koolstofput. Door bij te dragen aan herbeplanting na houtkap (als onderdeel van duurzaam beheer van bosecosystemen), is het mogelijk om dezelfde hoeveelheid koolstof op te slaan als er vrijkomt in de atmosfeer bij de verbranding van houtenergie.