Brandstofcertificaat

Image

Het is belangrijk op te merken dat veel technische handleidingen van ketels en kachels het gebruik van gecertificeerde pellets vereisen. In geval van een geschil over een installatie is het mogelijk dat de garantie van de fabrikant niet van toepassing is als de gebruikte pellets niet gecertificeerd zijn.

Waarom kiezen voor certificatie?

Certificatie is essentieel om houtpellets van slechte kwaliteit te vermijden, die vervuilende stoffen kunnen uitstoten en voortijdige defecten in verwarmingssystemen kunnen veroorzaken.

Om de kwaliteit van houtpellets te garanderen, raden we aan om altijd te controleren of ze verkocht worden onder een certificatielabel. Gecertificeerde pellets bieden een kwaliteitsgarantie aan gebruikers, installateurs en fabrikanten van verwarmingstoestellen. Ze voldoen aan strenge criteria op het vlak van grondstofkwaliteit, fysische en chemische eigenschappen, calorische waarde, enz.

De Europese norm EN 14961-2, vertaald in de internationale norm ISO 17225, definieert de kenmerken van pellets zodat hun kwaliteit kan worden beoordeeld. Certificatie garandeert dat de pellets voldoen aan de specificaties van deze norm en dat hun productie gecontroleerd en gevalideerd werd door een onafhankelijke instantie.

De volgende tabel toont enkele parameters en hun grenswaarden zoals vereist door de norm voor pelletcategorie A1.

Fysieke kenmerken van de standaard EN 14961-2, A1-pellets, Valbiom

In België worden gewoonlijk twee certificeringssystemen gebruikt: DINplus en ENplus. Deze certificaties garanderen de kwaliteit en conformiteit van houtpellets met bepaalde normen. Door voor het ene of het andere systeem te kiezen, kunnen consumenten zeker zijn van de kwaliteit en de prestaties van de pellets die gebruikt worden om hun huizen te verwarmen.

DINplus

De Duitse DINplus certificatie definieert de criteria voor samenstelling, dichtheid, vochtgehalte en calorische waarde waaraan pellets moeten voldoen in overeenstemming met de Europese norm EN14961-2. De certificatie houdt rekening met zowel de specifieke kenmerken van het product als het productieproces. Het houdt rekening met zowel de specifieke kenmerken van het product als het productieproces. Deze certificering wordt uitgegeven door Din CERTCO.

Meer informatie op : DinCERTCO

ENplus

ENplus werd gecreëerd door de European Pellet Council, een koepelorganisatie van nationale verenigingen voor de pelletindustrie. Deze certificatie garandeert dat de pellets voldoen aan de Europese normen en andere criteria zoals de smelttemperatuur van as, het aandeel gecertificeerd duurzaam hout (FSC, PEFC) en de herkomst van de gebruikte grondstof.

Op internationale schaal is ENplus aanwezig in heel Europa, wat zorgt voor transparantie voor de consument, aangezien geïmporteerde pellets onderworpen zijn aan dezelfde regels als Belgische pellets.

Meer informatie op : ENplus

Hoe identificeer je certificaten ?

Certificaten worden aangeduid met hun respectieve logo's.

Aan de andere kant is verhoogde waakzaamheid tegen fraude essentieel. Zelfs in het geval van certificeringslabels is het niet onmogelijk om producenten of verkopers te vinden die een label gebruiken zonder geldig certificaat dat is uitgegeven door het certificeringsorgaan of, wat moeilijker te herkennen is voor consumenten, die gebruikmaken van vervalste certificaten.

Door waakzaam te blijven, kunnen consumenten het risico verkleinen dat ze een brandstof kopen die niet aan de gewenste normen voldoet :

  • Zakken en facturen met het Dinplus- en Enplus-logo en het certificatienummer van de producent zijn de enige echt gecertificeerde producten.
  • Wees niet bang om het certificaat op te vragen bij het bedrijf dat het logo gebruikt.
  • Elke certificatie-instelling publiceert een lijst van gecertificeerde producenten en handelaars op haar website, samen met hun certificatienummer. Als een producent niet op de lijst voorkomt ondanks dat het logo op zijn producten staat, is de kans groot dat er sprake is van fraude.
    Weblink ENplus : Producer - Enplus (enplus-pellets.eu)
    Weblink DINplus : DIN CERTCO - Certificates and Registrations (tuv.com)
  • De European Pellet Council, die verantwoordelijk is voor de ENplus certificatie, stelt een zwarte lijst op van bedrijven die fraude hebben gepleegd bij het gebruik van het merk. In geval van twijfel zijn er formulieren beschikbaar op de ENplus website.
  • De European Pellet Council heeft een procedure opgezet voor het melden van vermoedelijke fraude.

Het is goed om te weten dat alle pelletproducenten in Wallonië gecertificeerd zijn door minstens één van de twee labels.